Privacy policy

Wij respecteren uw privacy. Ons beleid is om zo min mogelijk informatie te registreren. Wij bewaren de informatie niet langer dan strikt noodzakelijk is. Wij nemen alle technische en beleidsmaatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens bij ons veilig zijn.

Over ons

Dutch Cardiovascular Alliance
Moreelsepark 1
3511EP Utrecht

Dutch Cardiovascular Alliance

De Dutch CardioVascular Alliance (DCVA) is een netwerkorganisatie van vierentwintig partners: de Hartstichting, het Netherlands Heart Institute, NFU, 4TU, ZonMw, NWO, Health~Holland, Harteraad, NVVC, WCN, de Nederlandse Hart Registratie (NHR), KNAW, HartVaatHAG, NVIVG, NVvV, NVT, NNW, NVHVV, VIG, NefeMed, NVvR, VKGN, Stichting Hartekind en de Nierstichting. Samen zetten zij zich in om resultaten van onderzoek sneller ten goede te laten komen van mensen met hart- en vaatziekten.

Wanneer u onze website bezoekt

De openbare website van de Dutch Cardiovascular Alliance maakt gebruik van cookies en logt IP-adressen voor het gebruik van Google Analytics. Google Analytics gebruikt cookies om het gedrag van een gebruiker te onthouden en deelt deze inzichten met ons. Google Analytics gebruikt voornamelijk first-party cookies om rapporten te genereren over wie onze website bezoekt en wat ze doen zodra ze hier zijn. U kunt hier vinden welke informatie wordt gebruikt voor Google Analytics (https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=en-GB&gl=uk).

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Wij hebben alle noodzakelijke technische en beleidsmaatregelen genomen om uw gegevens veilig te houden. Contracten met onze medewerkers en leveranciers eisen allemaal dat zij handelen in overeenstemming met de AVG.

Contact

Voor klachten of vragen over uw privacy kunt u contact opnemen met info@dcvalliance.nl.

Disclaimer

De auteurs van de inhoud van deze website hebben de teksten met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Deze website bevat informatie over cardiovasculair onderzoek gewijd aan hart- en vaatziekten. De informatie op deze website is geen vervanging voor een consult bij een huisarts of medisch specialist. Raadpleeg bij klachten of twijfel over uw gezondheid altijd uw arts. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Evenmin kan de Dutch Cardiovascular Alliance aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de op deze site aangeboden informatie.

Als u inhoud van deze website wilt gebruiken, neem dan contact met ons op via info@dcvalliance.nl.

Newsletter
© 2024 Oscar Prent Assurantiën BV 
© 2024 | DCVA
Design & development:
Design & Bouw door: