Wie is wie?

Er zijn veel mensen betrokken bij het Check@Home consortium. Het is misschien niet altijd duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is en bij wie het aanspreekpunt is. We hebben een kort overzicht gemaakt om dit inzichtelijker te maken.

Het figuur hieronder schetst de structuur van het Check@Home consortium: de financiers, de centrale werkgroep, de stuurgroep, en de verschillende werkpakketteams, ziektedomeinteams en regioteams.

  • Financieringspartners: de Dutch CardioVascular Alliance (DCVA), de Hartstichting, de Nierstichting, het Diabetes Fonds, NWO en private partners waaronder Roche Diagnostics, Siemens Healthineers, AstraZeneca, Luscii en Happitech.
  • Centrale werkgroep: verantwoordelijk voor de algehele coördinatie van het project. Gevormd door de consortiumleiders (Folkert Asselbergs en Ron Gansevoort) en het projectondersteuningsteam (Lyanne Kieneker, Edith van den Hooven en Annemarie Scholman). Lyanne en Edith zijn de projectcoördinatoren en vormen het aanspreekpunt voor alle inhoudelijke en logistieke vragen rondom het project. Annemarie is verantwoordelijk voor alle zaken rondom consortium management en is het aanspreekpunt voor financiële vragen (facturen, budgetten, aanstellingen PhD studenten).
  • Stuurgroep: het besluitvormende orgaan van het Check@Home consortium. Dit wordt gevormd door de centrale werkgroep, werkpakketleiders, ziektedomeinleiders en de vertegenwoordigers van de regioteams.
  • Adviescommissie: een onafhankelijk orgaan bestaande uit medisch inhoudelijke experts dat advies uitbrengt aan de stuurgroep (nog niet gevormd).
  • Eindgebruikerscommissie: een onafhankelijk orgaan dat advies uitbrengt aan de stuurgroep en verschillende werkpakket- en ziektedomeinteam. Deze commissie bestaat uit vertegenwoordigers van burgers en patiënten.
  • Gebruikerscommissie: bewaakt de algehele voortgang en het impactplan van het project. De commissie bestaat uit vertegenwoordigers van alle relevante stakeholders (o.a financieringspartners, werkpakketteams, ziektedomeinteams en regioteams) van het consortium.
  • Regioteams: er zijn vier multidisciplinaire regioteams (Breda, Utrecht, Arnhem en Eindhoven) met allen een regiovertegenwoordiger die fungeert als aanspreekpunt en coördinator van het regioteam.
  • Ziektedomeinteams: teams van medische experts op het gebied van atriumfibrilleren, hartfalen, coronairlijden, chronische nierschade en diabetes type 2, die medische en wetenschappelijke input leveren voor de WP-teams.
  • Werkpakketteams: er zijn 9 werkpakketteams binnen het project. WP1, WP2 en WP3 zullen gezamenlijk de drie fases van het screeningsprogramma ontwikkelen en uitvoeren met ondersteuning van WP4, inclusief data-infrastructuur en datamanagement. WP5 zal de impact op gezondheids- en economische resultaten onderzoeken en WP6 zal zich richten op de sociale en ethische aspecten van de screening. WP7 werkt aan nationale implementatie van de screening met behulp van Public Affairs-strategieën en WP8 is gericht op de communicatie en Public Relations van het project. Alles wordt begeleid door WP0 voor effectief consortium- en projectmanagement.

In de Check@Home MS Teams omgeving is een document opgenomen met een overzicht van alle leden per team zoals hierboven beschreven. Ook zijn contactgegevens opgenomen van deze leden (e-mailadressen en telefoonnummers).