Plan van Aanpak per werkpakket

Alle WP-leiders zijn gevraagd om een Plan van Aanpak op te stellen waarin per werkpakket de volgende punten worden beschreven: doel van het WP, WP-leden, onderzoeksvragen, samenwerking met andere WP’s, en de Deliverables & Milestones.

Wanneer deze gereed zijn, zullen de plannen voor alle werkpakketten worden samengevoegd en gedeeld met alle consortiumleden, zodat voor iedereen inzichtelijk is welke acties bij welk werkpakket liggen. Ook zal het document overzichten bevatten van alle leden per commissie, werkpakket, ziektedomeinteam en regioteam, om weer te geven wat ieders rol is.

Het Plan van Aanpak zal gebruikt worden door het projectondersteuningsteam om de voortgang per werkpakket te kunnen volgen en om eventuele knelpunten te kunnen identificeren. De overzichten hiervan zullen binnen de Teams omgeving geplaatst worden.