Jill van der Kamp

Jill van der Kamp is per 1 oktober 2022 gestart als PhD student bij werkpakket 6 ‘Sociale en ethische aspecten van screening’. Jill is werkzaam in Nijmegen op de Radboud Universiteit. Ze wordt gesuperviseerd door Lotte Krabbenborg (Radboud Universiteit) en Andrea de Winter (UMC Groningen).

Jill heeft, na haar bachelor Biologie, haar master Medische Biologie met specialisatie Science in Society afgerond aan de Radboud Universiteit. Daarna heeft ze twee jaar gewerkt als junior onderzoeker aan het Institute for Science in Society naar de impact van nieuwe diagnostische en therapeutische technieken op het leven van mensen met kanker. Binnen Check@Home zal Jill onderzoeken wat de attitudes, behoeften, ervaringen en mogelijk (ethische) bezwaren zijn van socio-economisch kwetsbare groepen met betrekking tot de thuistest-, diagnostische en zorgfase. Om dit te onderzoeken wil ze gebruik maken van verschillende methodes voor publieke participatie, zoals vragenlijsten, interviews en focusgroepen.

jill.vanderkamp@ru.nl