Even voorstellen...

Onlangs zijn een aantal nieuwe consortiumleden gestart. Dit zijn Edith van den Hooven, Mickaël Hiligsmann, Jill van der Kamp en Anne Grace Stegeman. Zij stellen zich graag kort voor aan iedereen.

Edith van den Hooven

Project Coordinator Check@Home

Lees meer

Mickaël Hiligsmann

Werkpakket leider WP5 'Impact op gezondheid en economische resultaten'

Lees meer

Jill van der Kamp

PhD Student bij WP 6 'Sociale en ethische aspecten van screening'

Lees meer

Anne Grace Stegeman

Werkpakket leider WP8 'Communicatie & Public Relations'

Lees meer